Regulamin świadczenia usług on-line

przez Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet Kamila Kończak


1. Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet .

2. Właścicielem serwisu jest Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet Kamila Lemańska, ul. os. Przylesie 5/6, 64-810 Kaczory, REGON:302610710 . Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa do zawartości serwisu activ-diet.pl.

3. Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet Kamila Lemańska jest usługodawcą w zakresie prowadzenia szkoleń z żywienia i aktywności fizycznej, układania jadłospisów dietetycznych oraz planów treningowych, prowadzenia konsultacji dietetycznych.

4. Usługobiorcą jest osoba fizyczna lub firma, która za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie www.activ-diet.pl akceptuje niniejszy regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet .

5. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.

6. Użytkownik ma prawo do ściągania dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, publikowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet. Dotyczy to zarówno tekstów, fotografii jak i publikacji prasowych zamieszczonych na stronie www.activ-diet.pl.

 

2. Obowiązki Pacjenta

 

1.Usługobiorca uzupełnia ankietę z pytaniami i tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia indywidualnej diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania przesłane przez usługodawcę.

2. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności wg cennika zamieszczonego na stronie.

3. Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne wg poniższego oświadczenia.

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE DIETETYCZNE

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie dietetyczne w Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet Kamila Kończak.

Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia ? zgodnie z kwestionariuszem żywienia. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka prowadzącego. Przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione wiadomości są danymi poufnymi.

 

Zostałam/em poinformowana/y:

 

1. o technice badań i szczegółowo zaznajomiona/y z całym przebiegiem proponowanego leczenia,

2. o możliwych efektach ubocznych leczenia takich jak: początkowe osłabienie, początkowe pogorszenie stanu zdrowia, osłabienie kondycji skóry i włosów, itp.,

3. o kosztach leczenia, które akceptuję.

       Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące leczenia w moim przypadku. Zostałam/em poinformowana/y o alternatywnych możliwościach leczenia, z zaniechaniem leczenia włącznie. Zostałam/em poinformowana/y o ryzyku towarzyszącym innym metodom leczenia i konsekwencjach wynikających z zaniechania leczenia. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto leczenie dietetyczne jest wykonywane w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów lub wpłynąć niekorzystnie na inne problemy. Wiem, że mogę odwołać zgodę na leczenie.

 

3. Obowiązki usługodawcy

 

1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, usługodawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety lub porady dietetycznej w terminie 3-5-iu dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na koncie.

2. W razie uzasadnionej potrzeby usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.

 

4. Ochrona prywatności

 

Dane, które przesyłane są serwisowi activ&diet.pl za pośrednictwem formularza zawartego na stronie www.activ-diet.pl, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

5. Płatności

 

1.Cennik usług Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet Kamila Lemańska jest ważny do odwołania. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
2. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay. Płatności online DotPay realizowane są przez firmę Przelewy24 zgodnie ze regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl

 

6. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

W ofercie znajdują się szkolenia stacjonarne, e-learningowe, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych i planów treningowych on-line oraz prowadzenie konsultacji z zakresu żywienia i aktywności fizycznej . Zamówienia przyjmowane i wysyłane są przez Internet drogą elektroniczną. Porady i usługi wysyłane są na adres mailowy wpisany przez klienta w ankiecie żywieniowej. Informacja o cenach podane są w cenniku. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. W przypadku wątpliwości odnośnie zamówionej usługi, Centrum szkoleń i zdrowego stylu życia Activ&Diet wysyła do pacjenta e-maila z prośbą o dodatkowe udzielenie informacji.

Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub mailowo aż do momentu wysłania zrealizowanej usługi mailowo.

 

7. Polityka Cookies

 

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych serwis www.activ&diet.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. W ramach tego serwisu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) ?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) ?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) ?reklamowe? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska, http://wszystkoociasteczkach.pl/